Rekisteriseloste

Tämä rekisteriseloste koskee Puhtoshopin asiakkaita.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Puhtopojat Oy
Y-tunnus: 0516266-6
Postiosoite: Kauppakatu 9, 89600 Suomussalmi

2. Rekisteriasioista vastaa

Postiosoite: Kauppakatu 9, 89600 Suomussalmi
Puhelin: 0400 195 770
Sähköposti: asiakaspalvelu@puhtoshop.fi

 

3. Rekisterin nimi

Puhtoshopin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten

• asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
• palvelun toteuttaminen
• asiakastapahtumien varmentaminen
• asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
• markkinointi ja mainonta
• analysointi ja tilastointi
• mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset
• Henkilötietoja voidaan myös käsitellä Puhtoshopiin kuuluvissa muissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja

• yhteystiedot, nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
• rekisteröitymistiedot, käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen tunnus
• ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
• asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot,
• viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut
• asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
• mahdolliset annetut tai sovitut luvat ja suostumukset
• mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti

• Asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
• evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla, yrityksen kuuluvien suomalaisten yhtiöiden henkilörekistereistä, kohdistamiskone B2B –rekisteristä, väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä
• Henkilön / organisaation tilausten, osallistumisen, tuotteiden ja palveluiden käytön ja muun vastaavan toiminnan perusteella
• Yhteistyökumppaneilta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

• Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
• Tietoja voidaan poikkeuksellisesti luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin tai mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin henkilötietolain mukaisesti.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.
Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainituille rekisteriasioista vastaaville henkilöille virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun puhelimitse tai sähköpostitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.
Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Tietosuojalauseke

Puhtoshop kerää tietoja käyttäjistään palveluiden toiminnan mahdollistamiseksi ja kehittämiseksi.
Emme käytä henkilötietoja markkinointitarkoituksiin ilman laillista lupaa tai asiakkaan suostumusta. Huolehdimme kaikkien asiakkaidemme tietojen turvallisesta ja lainmukaisesta käsittelystä.

miksi tämä tietosuojalauseke on tehty?

Tämä tietosuojalauseke tarjoaa Puhtoshopin tuotteita ja palveluja käyttäville tietoa siitä, miten Puhtoshop käyttää henkilötietoja. Puhtoshopin tuote- ja palveluvalikoimaan kuuluu erilaisia perus- ja ammattikäyttöön tarkoitettuja painettuja ja digitaalisia tuotteita sekä tuotemerkin alla tarjoamia palveluja.

Keräämme dataa digitaalisten tuotteiden käytöstä. Tämä mahdollistaa sen, että käyttöön tarkoitetut digitaaliset ja painetut tuotteet tukevat mainontaa ja sen selaajia.

Puhtoshopin palveluihin kuuluvat seuraavat verkkosivustot, jotka hyödyntävät henkilötietoja:

verkkosivusto ja verkkokauppa www.puhtoshop.fi

Mitä tietoja meillä on sinusta ja mihin käytämme niitä?

Keräämme henkilötietoja ja niitä kertyy meille erilaisista lähteistä ja erilaisin perustein.
Saamme tiedot jollain seuraavista tavoista:

1. Annat tiedot itse

Saamme henkilötietojasi, kun tilaat meiltä tuotteen tai rekisteröidyt käyttämään jotakin palveluistamme. Saatat esimerkiksi antaa meille toimitusosoitteen ja yhteystiedot tilausta varten tai sähköpostiosoitteen digitaalisen tilin ylläpitoa varten. Voit myös lisätä tietoja myöhemmin profiiliisi ottamalla yhteyttä. Tällaisia tietoja ovat tyypillisesti nimi, sähköpostiosoite, oppilaitos, käyttäjätunnus ja salasana sekä mahdollisesti puhelinnumero.

On myös mahdollista, että annat itse tietosi esimerkiksi esittelytilaisuudessamme tai messuilla tai muussa vastaavassa yhteydessä.

Käytämme näitä tietoja palvelun tarjoamiseen, kuten tuotteiden toimittamiseen ja digitaalisten palveluiden toimintojen toteuttamiseen. Käytämme tietoja asiakasviestintään, asiakaspalveluun ja asiakassuhteen hoitoon. Näin pysyt ajan tasalla esimerkiksi sinulle relevanteista tuotteista ja saat oikeat tiedotteet, sekä tiedämme yhteyshenkilöt palveluviesteille ja tuotetiedottamiselle.

2. Tietoa syntyy, kun käytät palveluamme

Jos tilaat verkkokaupasta tuotteitamme, sinulle syntyy tilaushistoria. Alla on eritelty näitä palveluiden käytöstä syntyviä ja havainnoituja henkilötietoja ja niiden käyttöä tarkemmin.

Digitaalisten oppimistuotteiden ja verkkopalvelun käytöstä kertyvä tieto
Voimme kerätä tietoa siitä, kuinka digitaalisten tuotteidemme käyttäjät käyttävät tuotteita ja sisältöjä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi testitulokset, tunnistautumistiedot, lokitiedot ja tiedot sisällön käytöstä.

Verkkopalvelussamme ja -kaupassamme kerätään asiakkaiden (yli 15-vuotiaiden) toimitustapaa ja maksutapaa koskevia tietoa sekä käytetään evästeitä palvelun toiminnan varmistamiseen.

Verkkopalveluista kerättyjä tietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

• sivun toimivuuden varmistamiseen
• tuotteiden toimittamiseen
• asiakassuhteen hoitamiseen
• verkkopalvelun ja -kaupan asiakaskokemuksen seuraamiseen ja palvelun laadun varmistamiseen
• mainonnan kohdentamiseen (vain yli 15-vuotiaille)

Tuotteiden käytöstä syntyvästä datasta johdetut ja lasketut tiedot
Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, sovelluksen tunnisteen tai laitetunnisteiden avulla.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet sekä mitata verkkopalvelujemme käyttöä.

4. Muut tietolähteet

Tietoja voidaan saada asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautekortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla yhteistyökumppaneilta (esim. jälleenmyyjiltä)

Käyttääkö Puhtoshop asiakkaista kerättyä tietoa markkinointitarkoituksiin?
Alle 15-vuotiaille käyttäjille Puhtoshop ei lähetä kaupallista viestintää tai uutiskirjeitä.

Yrityksille sekä yli 15-vuotiaille asiakkaille, jotka ovat tilanneet tuotteitamme, voimme lähettää markkinointia ajankohtaisista asioista, kutsuja tilaisuuksiin, pyyntöjä osallistua tutkimuksiin ja tuoteinformaatiota. Suoramarkkinoinnista on aina mahdollista kieltäytyä.

Tietojen käsittelyn laillinen perusta ja vastuu henkilötiedoista

Tietojen käsittelyn laillinen perusta vaihtelee.

Puhtoshop tietojen käsittelijänä: Kun toimimme käsittelijänä rekisterinpitäjän lukuun, käsittelemme henkilötietoja yksinomaan rekisterinpitäjän määrittelemiä käyttötarkoituksia varten (esim. tuotteen toimittaminen, projektin hoitamisen ja laskuttamisen sekä sopimuksen mukaan).

Puhtoshop rekisterinpitäjänä: Kuluttajan tilatessa meiltä tuotteita, käsittelemme henkilötietoja sopimuksen perusteella. Syntyneen asiakassuhteen perusteella voimme käsitellä tietoja edelleen muun muassa tuotekehitystarkoitukseen ja asiakkuudenhallintaan. Mikäli käsittelemme tietoja luvanvaraiseen käyttötarkoitukseen, pyydämme asiakkaalta suostumuksen.

Vastuu henkilötiedoista riippuu siitä, onko kyseessä asiakkuus kuluttajan kanssa. Vastuu henkilötiedoista, joille toimimme käsittelijöinä, on tilaajalla. Puhtoshop kuitenkin osaltaan vastaa, että asiakkaiden tietoja käsitellään turvallisesti ja että toimimme vastuullisesti ollessamme käsittelijän roolissa. Suorille asiakkaillemme ja yrityskontakteille olemme rekisterinpitäjä ja siten vastuussa henkilötietojen käsittelystä.

Vastuu henkilötiedoista:

Puhtoshop käsittelee yrityksen henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.
Puhtoshop käsittelee tietoja yrityskontakteina ja toimii rekisterinpitäjänä heidän tiedoilleen markkinointirekisterissä.

Asiakkuustyyppi: Henkilö tai Yritys tilaa Puhtoshopilta tuotteita tai palveluja suoraan

Vastuu henkilötiedoista:

Puhtoshop on rekisterinpitäjä ja käsittelee asiakkaan tietoja omassa rekisterissään.

Laillinen perusta tietojen käsittelylle:

Sopimuksen täytäntöönpano, oikeutettu etu asiakassuhteen perusteella.

Kuka pääsee käsiksi henkilötietoihisi?

Henkilötietoja käsitellään Puhtoshopilla huolellisesti, ja pääsy rajataan vain niille henkilöille, jotka esimerkiksi auttavat asiakaspalvelussa tai teknisten ongelmien selvityksessä. Puhtoshop käyttää tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

Puhtoshop voi käyttää kolmansia osapuolia ja alihankkijoita käsittelemään tietoja puolestaan. Huolehdimme sopimusten avulla, että alihankkijat ja kolmannet osapuolet noudattavat samoja lakeja ja ohjeita henkilötietojen käsittelyssä ja suojaamisessa kuin mekin. Alihankkijoista vain valitut henkilöt pääsevät käsittelemään henkilötietoja.

Missä tiedot sijaitsevat fyysisesti?

Noudatamme EU:n määrittelemiä säännöksiä palvelinten fyysisille sijoitteluille.
Henkilötiedot sijaitsevat EU:n alueella olevilla palvelimilla.

Miten voit vaikuttaa tietojesi käsittelyyn?

Käyttäjillä on oikeus pyytää soveltuvin osin tietojensa käsittelyn lopettamista tai keskeytystä sekä tietojensa tarkistusta, korjausta tai poistoa lähettämällä kirjallinen pyyntö Puhtoshopille

Mikäli toivot, että Puhtoshop lopettaa tietojesi tietojen käsittelyn digitaalisessa ratkaisussa, ole yhteydessä meihin. Tuhoamme tiedot niin pian kuin mahdollista.

Kun Puhtoshop lopettaa tietojen käsittelyn tarjoamassaan digitaalisessa ratkaisussa, Puhtoshop ei voi enää tarjota yritykselle kyseisen digitaalisen tuotteen sisältöihin ja aineistoihin.

Puhtoshop voi antaa tarkempia tietoja digitaalisista kerätyistä henkilötiedoista asianomaisille. Voit myös olla yhteydessä Puhtoshopin asiakaspalveluun kysyäksesi henkilötietojen käsittelystä tai pyytääksesi tietojesi tarkistusta, muutoksia tai poistamista. Informoimme sinua aina mahdollisimman kattavasti ja vastaamme kyselyihin neljän viikon kuluessa.

Voiko tätä tietosuojalauseketta muuttaa?

Voimme päivittää tätä tietosuojalauseketta tulevaisuudessa. Kaikki muutokset julkaistaan tällä verkkosivulla.

Tämä tietosuojalauseke julkaistiin 13.05.2018.